Faaliyetler

Göçmen Dayanışma Derneği / Migrant Solidarity Association

Mülteci Kadın Dayanışma Buluşmaları

Göçmen Dayanışma Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ile birlikte mülteci kadın dayanışma buluşmaları gerçekleştirmektedir. İnsanların kendi ülkelerini terk ederek başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalmaları başlı başına bir dezavantajken; bu duruma ‘kadın’ olmak yeni bir katman eklemektedir.

Göçmen Dayanışma Derneği de sahadaki ihtiyacı görerek göç ve cinsiyetin kesiştiği alana yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır. Kadın dayanışma buluşmalarında, cinsiyet temelli sorunlar tartışılmakta, kadınlar ihtiyaçlarına yönelik çevresel kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Kadınların sorunlarını paylaşabileceği dayanışma toplantılarında özgür bir zemin oluşturulması ve güçlenmeleri amaçlanmaktadır.

YUKARI