Faaliyetler

Göçmen Dayanışma Derneği / Migrant Solidarity Association

Konuşma Kulübü

Mültecilerin Türkiye’de yaşadıkları sorunların başında dil engeli gelmektedir. Göçmen Dayanışma Derneği mültecilerin dil becerilerini geliştirebilmeleri için Halk Eğitim Merkezleri’ndeki Türkçe kursları hakkında bilgi vermekte ve danışanları ilgili merkezlere yönlendirmektedir. Bunun yanı sıra, Göçmen Dayanışma Derneği mültecilerin dil becerilerini pratik ederek geliştirmeleri amacıyla konuşma kulüpleri başlatmıştır. Konuşma kulüplerinde çeşitli seviyede dil yeterliliğine sahip mültecilerin birbirleriyle konuşarak Türkçe dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

YUKARI