İlkelerimiz

Göçmen Dayanışma Derneği / Migrant Solidarity Association

İlkelerimiz

* GDD faaliyetlerini gizlilik, güvenilirlik, gönüllülük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütmektedir.

* Destek için başvuran kişilere adalet ve eşitlik doğrultusunda bir yaklaşım benimseyerek; inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılık yapmadan kabul etmektedir.

* Mültecilerin temel insan hakları olan; sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik ve hukuki desteğe erişimlerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin hak temelli bir yaklaşımla, öncelikli olarak devlet kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik adımlar atmaktadır.

* Verilen hizmetlerde cinsiyete dayalı hassasiyetleri gözetmektedir.  

* Dayanışma kavramından yola çıkarak çalıştığı grubun kendi ihtiyaçlarını belirleyip karşılıklı çözümler üretilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. 

* GDD’nin amacı; mültecilik alanında verilen hizmetleri bütüncül bir perspektifle ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda Yönetim Kurulu avukat, sosyal hizmet uzmanı, doktor, psikoterapist, psikiyatrist ve insan hakları alanında aktivist olan üyelerden oluşmaktadır.

YUKARI