Mülteci Danışma Ve Destek Merkezi

Göçmen Dayanışma Derneği / Migrant Solidarity Association

Mülteci Danışma ve Destek Merkezi

Merkez’de 4 temel hakka erişim için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

Hukuki Destek

Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi ya da Geçici Koruma Kimlik Belgesi alma konusunda yaşanan sorunlar, mültecilerin temel haklara erişiminin önündeki engellerin başında gelmektedir. Göçmen Dayanışma Derneği adalete erişim konusunda danışmanlık vermekte ve gereken durumlarda insan hakları alanında uzman avukat desteği alabilmeleri için yönlendirme yapmaktadır.

 

 

 

Sağlık Hakkına Erişim

Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi mülteciler, kayıtlı oldukları şehirlerde kamusal hizmetlerden faydalanabilmektedir. Göçmen Dayanışma Derneği’nin önceliği de mültecilerin kamusal sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaktır. Ancak herhangi bir sebeple kamusal sağlık hizmetlerine erişimi mümkün olmayan mülteciler bu hizmetleri alabilecekleri, merkezin anlaşmalı olduğu hastanelere yönlendirilmektedir.

Ruhsal destek ihtiyacı olan mültecileri kurum içinde ya da dışında uygun hizmetlere yönlendirmektedir. 

 

 

 

Eğitim Hakkına Erişim

Göçmen Dayanışma Derneği mülteci çocukların eğitime erişiminde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Kayıt temelli, sosyo-ekonomik zorluklar ya da herhangi başka bir sebepten ötürü Türkiye’deki okullarda öğrenim göremeyen mültecilere danışmanlık verilmekte ve mültecilerin eğitim hakkına erişiminin önündeki engelleri kaldırmak üzere savunuculuk faaliyeti yürütmektedir. Bunun yanı sıra, mülteci çocukların eğitimini yaygınlaştırmak ve okula devamlılığı teşvik etmek amaçlı kamu kaynaklı ekonomik desteklere erişim için de yönlendirme yapmaktadır.

 

 

 

Sosyo-ekonomik Haklara Erişim

Türkiye’de yaşayan ihtiyaç sahibi mültecilerin sosyo-ekonomik desteklere erişimi hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Geçici Koruma Kimlik sahibi kişilerin öncelikle kamu hizmetlerinden faydalandırılması amaçlanmaktadır. Kimlik sahibi olmayan ya da kamusal yardım için gerekli kriterleri taşımayan mülteciler diğer sivil toplum kaynaklarına yönlendirilmektedir. Dernek olarak ayni/nakdi destek koşulları ve gerekli belgelerin hazırlanması hakkında bilgilendirme yaparak ilgili kurumlara yönlendirme gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

YUKARI