Ne Yapıyoruz

Göçmen Dayanışma Derneği / Migrant Solidarity Association

Ne Yapıyoruz?

Göçmen Dayanışma Derneği, Ekim 2016’da İstanbul’da yaşayan mültecilerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunların çözümüne destek olmak ve kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Aynı sene Expertise France ortaklığı ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle Mülteci Danışma ve Destek Merkezi'ni hayata geçirmiştir. Sağlık ve eğitim hizmetlerine, adalete ve sosyoekonomik destek mekanizmalarına erişim konusunda danışmanlık veren Göçmen Dayanışma Derneği insan hakları temelinde faaliyet göstermektedir. Eylül 2018'den itibaren Şişli Belediyesi, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) ve Welt Hunger Hilfe (WHH) paydaşlığında koruma ve destek projesi yürütmektedir.

YUKARI