Mevzuat | Göçmen D.D.

Mevzuat

Mevzuat

Türkiye’de İdari Gözetim Altında Tutulan Kişilerin Hakları

Türkiye’de İdari Gözetim Altında Tutulan Kişilerin Hakları

UluslararasıYasalar

11.11.2016

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İşgücü Piyasasına Erişim

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İşgücü Piyasasına Erişim

UluslararasıYasalar

01.02.2016

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için Eğitim Hakkı

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için Eğitim Hakkı

UluslararasıYasalar

08.2017

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin Sağlık Hizmetleri

UluslararasıYasalar

08.2017

Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürü Haklar ve Yükümlülükler

Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürü Haklar ve Yükümlülükler

UluslararasıYasalar

08.08.2017

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’ de İşgücü Piyasasına Erişim

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’ de İşgücü Piyasasına Erişim

UluslararasıYasalar

03.03.2017

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Eğitim Hakkı

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Eğitim Hakkı

UluslararasıYasalar

03.03.2017

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri

UluslararasıYasalar

03.03.2017

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Geçici Koruma

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Geçici Koruma

UluslararasıYasalar

03.03.2017

Yabancilar ve Uluslararasi Koruma Kanununun Uygulamasina Iliskin Yonetmelik

Yabancilar ve Uluslararasi Koruma Kanununun Uygulamasina Iliskin Yonetmelik

UluslararasıYasalar

17.03.2016

Vatansizligin Azaltilmasina Dair Sozlesme

Vatansizligin Azaltilmasina Dair Sozlesme

UluslararasıYasalar

31.07.1977

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi

UluslararasıYasalar

04.04.2015

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani ya da Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani ya da Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme

UluslararasıYasalar

10.12.1984

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

UluslararasıYasalar

28.07.1951

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

UluslararasıYasalar

04.04.2013

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun

UluslararasıYasalar

03.03.2013

We use cookies that comply with legal regulations in our efforts to improve the user experience. You can find detailed information and explanation texts.