LEGISLATION

legislation

Below you can find some of the legislation in force protecting immigrants in terms of rights and law.

organizayion Resim

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Uluslararası Yasalar

Click for detailed information in Turkish
Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951
									Cenevre Sözleşmesi

Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi

Uluslararası Yasalar

Click for detailed information in Turkish
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme

Uluslararası Yasalar

Click for detailed information in Turkish
Geçici Koruma Yönetmeliği

Geçici Koruma Yönetmeliği

Uluslararası Yasalar

10.2014

Click for detailed information in Turkish
6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı
									Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanun

Uluslararası Yasalar

2013

Click for detailed information in Turkish
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
									Kanunu

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Uluslararası Yasalar

04.04.2013

Click for detailed information in Turkish
organizayion Resim

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

Uluslararası Yasalar

28.07.1951

Click for detailed information in Turkish
İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani ya da
									Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani ya da Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme

Uluslararası Yasalar

10.12.1984

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi

Uluslararası Yasalar

04.2015

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Vatansizligin Azaltilmasina Dair Sozlesme

Vatansizligin Azaltilmasina Dair Sozlesme

Uluslararası Yasalar

31.07.1977

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Yabancilar ve Uluslararasi Koruma Kanununun Uygulamasina Iliskin Yonetmelik

Yabancilar ve Uluslararasi Koruma Kanununun Uygulamasina Iliskin Yonetmelik

Uluslararası Yasalar

17.03.2016

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Geçici Koruma

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Geçici Koruma

Uluslararası Yasalar

03.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri

Uluslararası Yasalar

03.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Eğitim Hakkı

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Eğitim Hakkı

Uluslararası Yasalar

03.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’de Geçici Koruma

Suriye’den Gelen Sığınmacılar İçin Türkiye’ de İşgücü Piyasasına Erişim

Uluslararası Yasalar

03.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürü Haklar ve Yükümlülükler

Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürü Haklar ve Yükümlülükler

Uluslararası Yasalar

08.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin Sağlık Hizmetleri

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin Sağlık Hizmetleri

Uluslararası Yasalar

08.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için Eğitim Hakkı

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için Eğitim Hakkı

Uluslararası Yasalar

08.2017

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İşgücü Piyasasına Erişim

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İşgücü Piyasasına Erişim

Uluslararası Yasalar

02.2016

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Türkiye’de İdari Gözetim Altında Tutulan Kişilerin Hakları

Türkiye’de İdari Gözetim Altında Tutulan Kişilerin Hakları

Uluslararası Yasalar

11.2016

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız