Savunmasız mülteciler için bütünsel koruma hizmetleri (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe) | Göçmen D.D.

Savunmasız mülteciler için bütünsel koruma hizmetleri (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe)

Savunmasız mülteciler için bütünsel koruma hizmetleri (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe)

01.09.20018 - 31.08.2020

Savunmasız mülteciler için bütünsel koruma hizmetleri (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe)

Ekim 2018- Ağustos 2020 tarihleri arasında Welt Hunger Hilfe (WHH), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) ve Mülteci Destek Merkezi (MÜDEM) İle birlikte yürüttüğümüz “Ankara, Ağrı, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Kütahya ve Van’da mülteciler için bileşik ve eşgüdümlü koruma desteği” projesi ile mültecilerin uygun sosyal hizmetlere erişimlerinin sağlanması; erişimi olmayanlara ilgili hukuki, sosyo-ekonomik, sağlıkla ilgili ve psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanmıştır. Toplamda 1261 kişi projeden yararlanmıştır. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Şubat 2018’den itibaren istisnalar dışında kayıt almayı durdurmuşsa da; derneğimiz toplam 138 kişiye geçici koruma kimliği kazandırmayı başarmıştır. Kimliğin haklara erişimdeki önemi düşünüldüğünde azımsanmayacak bir başarı elde edilmiştir. Proje kapsamında Şişli’de mültecilere yönelik sağlık taramaları gerçekleştirilmiş; toplam 82 mülteciye ulaşılmıştır. Ayrıca mültecilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmış, Çatalca’da gerçekleşen bu toplantılara 84 mülteci katılmıştır. Yine Çatalca Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde kamu çalışanlarına mültecilere ilişkin ulusal ve uluslararası insan hakları mevzuatı eğitimi verilmiş; göç ve göçmenlerle ilgili ülkemizdeki durum, kamu idaresinin sorumlulukları, sorunlar ve çözüm önerileri hak temelli bir perspektifle sunulmuştur. İlgili eğitimlere toplam 412 kamu görevlisi iştirak etmiştir. Sağlık hakkına erişim en fazla öne çıkan hizmetlerden birisi olmuştur. Bu kapsamda kamu hastanelerine ve derneğin anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumlarına toplam 547 yönlendirme yapılmıştır. Yine sahada öncü bir faaliyet olarak kimliksiz 37 gebe kadına hamilelik, doğum ve doğum sonrasında destek hizmeti sağlanmıştır. Aynı doğrultuda 6 Mart 2020’de mültecilere sağlık alanında hizmet sunan kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinden elliden fazla temsilcinin katılımıyla “Göçmenlerin Sağlık Hakkına Erişiminin Desteklenmesinde Sektörler Arası Stratejik İş Birliği Çalıştayı” düzenlenmiştir. Proje boyunca çocuklara da özel önem verilmiştir. Tamamlayıcı etüt faaliyetlerinin yanı sıra Şişli Belediyesi desteği ile 140 çocuğun ve onların ailelerinin de katılımıyla bir çocuk festivali de (yaratıcı atölyeler ve geliştirici oyunlarla) organize edilmiştir. AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından finanse edilen projede izleme raporları aracılığıyla sahadaki eksiklik ve ihtiyaçlar da değerlendirilmiş; elde edilen bulgular ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Proje kapsamında organize edilen LGBTİ+ ve kadın dayanışma grupları da toplum temelli koruma anlayışının tezahürü olmuştur.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızda yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgilere ve açıklama metinlerinden ulaşabilirsiniz.