Projeler | Göçmen D.D.

Projeler

Projeler

Göçmen Dayanışma Derneği (göçmen Dayanışma Derneği-MSA), göç ve iltica alanlarında uzun deneyime sahip göçmenler ve sığınmacılar için insani yardım ve refah hizmetlerine adanmış gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

Tıp doktorları, diş hekimleri, sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler, psikologlar ve avukatlar tarafından 2016 yılında kurulmuştur.

Şu anda İstanbul'da göçmenlerin ve ev sahibi toplumun kapasitesini ve esnekliğini güçlendirmeye, sosyal uyumu ve halkın güçlendirilmesine odaklanan programlar var. Kamu hizmetlerine erişimin mültecileri rahatlatmak ve güçlendirmek için anahtar olduğuna inanıyoruz.

2016 yılında MSA, Expert France ve Şişli Belediyesi ile işbirliği içinde 24 ay içinde üç binden fazla yararlanıcıya hizmet veren Göçmenlik bilgi ve Destek Merkezi'ni (hala faaliyet gösteriyor) kurdu. Bu merkez sayesinde, hak temelli bir yaklaşımla savunmasız mültecilere sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, yasal ve sosyo-ekonomik destek mekanizmaları sağlanmaktadır. Kadın ve LGBTI + toplum dayanışma grupları oluşturulmakta, düzenli toplantılar, etkinlikler ve eğitimler düzenlenmektedir.

MSA, Ekim 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında GIZ tarafından finanse edilen "kadın dayanışması sınırları aşıyor" başlıklı bir proje gerçekleştirdi. Bu proje, çocuk bakımı için genellikle ev ortamına bağımlı olan Suriyeli ve Türk kadınları bir araya getirmeyi, hem sosyal etkileşimi teşvik etmeyi hem de savunmasız mülteci kadınların yeteneklerini ve görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçladı. Bu kadınlarla birlikte okul öncesi çocuklara ulaştık. Yaratıcı drama atölyeleri ve tematik dayanışma toplantıları yoluyla kadınları toplumsal cinsiyet eşitliği, Kadın Sağlığı, şehre erişim, işgücü piyasasına erişim konusunda bilgilendirdi ve güçlendirdi.

MSA, Eylül 2018'den bu yana Şişli Belediyesi, Avrupa sivil Koruma ve insani yardım operasyonları (ECHO) ve Welt ile ortaklaşa ortak bir koruma ve Destek Projesi yürütmektedir.

Tamamlanan Projelerimiz

Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı ortaklaşa yürütülen ve tamamlanan projelerimiz.

Training for caregivers of refugee children with mental and intellectual disabilities

Training for caregivers of refugee children with mental and intellectual disabilities

01. 01.202 - 31.08-2020

Kadın Dayanışması Sınırları Aşıyor

Kadın Dayanışması Sınırları Aşıyor

01.10.2018 - 31.06.2019

Türkiye'deki Kadınların Kadın Hakları İçin Tüm Milletlerden “Aynı Dili Konuşmak”

Türkiye'deki Kadınların Kadın Hakları İçin Tüm Milletlerden “Aynı Dili Konuşmak”

01.01.2020 - 30.05.2020

MSA faaliyetleri için kapasite geliştirme ve BT Desteği (UN WOMEN)

MSA faaliyetleri için kapasite geliştirme ve BT Desteği (UN WOMEN)

01.09.2020 - 31.01.2021

Sigorta Planı (Expertise France)

Sigorta Planı (Expertise France)

01.10.2019 6 31.09.2018

Dışavurumcu Terapi Projesi (Kanada Başkonsolosluğu İstanbul)

Dışavurumcu Terapi Projesi (Kanada Başkonsolosluğu İstanbul)

01.02.2019 - 31.04.2019

Savunmasız mülteciler için bütünsel koruma hizmetleri (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe)

Savunmasız mülteciler için bütünsel koruma hizmetleri (ECHO, WHH – Welt Hunger Hilfe)

01.09.20018 - 31.08.2020

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızda yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgilere ve açıklama metinlerinden ulaşabilirsiniz.