Hakkımızda | Göçmen D.D.

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Göçmen Dayanışma Derneği (GDD) 2016 yılında uzun yıllardır göç ve iltica alanında faaliyet yürüten çeşitli meslek gruplarından (Doktor. Avukat, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, vb) insan hakları savunucularının bir araya gelerek kurdukları hak temelli bir sivil toplum kuruluşudur. GDD; din, siyasi, etnik, cinsiyet ayrımı ya da cinsiyet yönelimi gözetmeksizin mülteci ve göçmenlerin haklara erişimini destekler. Kurulduğu tarihte Şişli Belediyesi ve Expertise France ortaklığıyla "Mülteci Danışma ve Destek Merkezi"ni kuran GDD, mültecilerin, başta kamu hizmetleri olmak üzere sağlık, eğitim, adalete erişim ve diğer sosyal haklara erişimlerini kolaylaştırmak çalışmaktadır. 2O18 yılında Almanya'nın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan Welthungerhilfe (WHH) ile proje ortaklığı yapan Göçmen Dayanışma Derneği Şişli'de faatiyetterine devam etmektedir

İlkelerimiz

* GDD faaliyetlerini gizlilik, güvenilirlik, gönüllülük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütmektedir.

* Destek için başvuran kişilere adalet ve eşitlik doğrultusunda bir yaklaşım benimseyerek; inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılık yapmadan kabul etmektedir.

* Mültecilerin temel insan hakları olan; sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik ve hukuki desteğe erişimlerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin hak temelli bir yaklaşımla, öncelikli olarak devlet kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik adımlar atmaktadır.

* Verilen hizmetlerde cinsiyete dayalı hassasiyetleri gözetmektedir.

* Dayanışma kavramından yola çıkarak çalıştığı grubun kendi ihtiyaçlarını belirleyip karşılıklı çözümler üretilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

* GDD’nin amacı; mültecilik alanında verilen hizmetleri bütüncül bir perspektifle ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda Yönetim Kurulu avukat, sosyal hizmet uzmanı, doktor, psikoterapist, psikiyatrist ve insan hakları alanında aktivist olan üyelerden oluşmaktadır.

 

Neler Yapıyoruz?

Göçmen Dayanışma Derneği mültecilerin 4 temel alanda desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 2O18 yılında Welthungerhilfe (WHH) ile kurduğu proje ortaklığı kapsamında yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının sığınmacılar mülteciler ve göçmenler için sağladığı hizmet ve desteklerin erişilebilir olmasını sağlamaya çalışmanın yanında özellikle yerleşim alanlarında barınma, hijyen, temiz su, besin vb. konularda yaşanan sorunlar ile yaşlılar, engelliler, hamile kadınlar ve küçük çocuklar gibi özel ihtiyaç sahibi grupların gereksinimlerinin tespitteri ve bu gereksinimlerin giderilmesine yönelik çalışmalar da yapmaktadır.

Sığınmacı, mülteci ve göçmenlerin gündelik hayata uyumu ve yerel sakinlerle iyi ilişkiler kurabilmeleri için kolaylaştırıcı olabilecek çözümler üretmek temeI amaçlarımızdan biridir. Yaptığımız bütün çalışmalarda mülteci sığınmacı ve göçmenlerin temel haklara ulaşmalarını sağlamanın yanında ayrımcılıkla mücadele ederek farkındalık oluşturmayı hedefleyen birlikte yaşama kültürünü güçlendirecek etkinlikler yapıyoruz.

 

Sağlık Hakkında Erişim Desteği

Mültecilerin başta kamu hastanelerinden olmak üzere her türlü sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için onlara danışmanlık yapıyor, ihtiyaç dahilinde dil bariyerini aşabilmeleri için tercüman desteği sunuyoruz. Kamu hizmetlerinden faydalandırılmasının önünde hukuki engel bulunan ve/veya yüksek risk grubunda ki mülteciler için Derneğimizle özel protokolü olan hastanelerden poliklinik hizmetleri almalarını sağlıyoruz. Bu hizmetlerden faydalandırdığımız mültecilerin reçetelendirilmiş ilaçlarını alabilmeleri için de yine protokolümüz olan eczanelerden ilaç temin ediyoruz.

Ruh Sağlığı Desteği: Merkezimizde ihtiyaç tespiti yapılan başvurucutarımıza yönelik psiko-sosyal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 

Hukuki Danışmanlık

Mültecilerin hukuki haklarına ulaşabilmeleri, herhangi bir dava sürecinde adli yardım alabilmeleri amacıyla hem danışmanlık hem de refakat hizmeti veriyoruz.

 

EğitimHakkına Erişim Desteği

Hem çocukların hem de yetişkinlerin, eğitim hizmetlerine ulaşabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz.

 

Sosyo-Ekonomik Haklara Erişim Desteği

Mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda sosyo-ekonomik haklara ulaşabilmeleri için danışmanlık, yönlendirme, refakat ve başvuru işlemleri yürütüyoruz.

 

Tüzük

Tüzük için bize ulaşın.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızda yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgilere ve açıklama metinlerinden ulaşabilirsiniz.